Inwestycja emerytalna i legalna forma redukcji podatku

John Maynard Keynes powiedział, że „unikanie podatków jest jedynym zajęciem intelektualnym, które niesie ze sobą jakieś wynagrodzenie”.  Istnieją formy unikania, a może raczej redukowania obciążeń podatkowych, które są w pełni legalne, a nie wszyscy o nich wiemy.

Od ponad trzynastu lat funkcjonuje w naszym podatku ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, który to akt stanowi podstawę funkcjonowania w naszym państwie IKE i IKZE.

Czym jest IKE i IKZE? To dwie formy inwestycji emerytalnej, które zostały przez ustawodawcę wyposażone w określone korzyści podatkowe polegające na możliwości zredukowania obciążeń fiskalnych. Produkty te mogą oferować podmioty prowadzące działalność maklerską, banki, fundusze inwestycyjne jak również Towarzystwa Ubezpieczeń.

Indywidualne Konto Emerytalne

Pierwsza z wspomnianych form czyli Indywidualne Konto Emerytalne pozwala osobie odkładającej kapitał emerytalny uniknąć płatności podatku od zysków kapitałowych czyli tzw. podatku belki. Warunkiem skorzystania z preferencji podatkowej jest wypłata kapitału po ukończeniu przez klienta 60 roku życia lub 55 i uzyskanie uprawnień emerytalnych oraz dokonywania wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed  złożeniem wniosku o wypłatę.

Ustawa wskazuje nam tzw. roczny limit wpłat na IKE, który wynosi trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – w roku 2017 jest to odpowiednio kwota 12 789 zł.

W zależności od wersji produktu możliwe są IKE z zadeklarowaną częstotliwością wpłat (miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną) oraz bez zadeklarowanej częstotliwości wpłat.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Druga z wskazanych form czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego to produkt, który daje możliwość odpisu wkładów finansowych przeznaczanych na przyszłą emeryturę od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W zależności od skali podatkowej klient może obniżyć swój podatek dochodowy o 18%, 32% lub 19% (w przypadku podatku liniowego) wpłaconej kwoty. Przyszła wypłata środków na emeryturę możliwa jest po ukończeniu przez klienta 65 lat i dokonaniu wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych. Wypłata środków z IKZE opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym na poziomie 10%.

W przypadku IKZE również obowiązuję limit roczny, który określony został na 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – w roku 2017 jest to 5115,60 zł.

To teraz czas na kluczowe pytanie: czy warto?

W przypadku IKE jeśli weźmiemy pod uwagę trzydziestolatka, który decyduje się na maksymalną roczną wpłatę przez wszystkie lata do swojej emerytury to mamy wpłacone ponad 400 000 zł, a przy 3% zysku mamy finalną kwotę do wypłaty na poziomie 648 000 zł. Zysk wynosi zatem przeszło 248 000 zł czyli gdybyśmy musieli wspomnianej kwoty odprowadzić podatek belki to byłoby to 47 120 zł. Jeśli chcielibyśmy nasz kapitał wykorzystywać przez 15 lat uniknięcie podatku belki daje nam dodatkowe ponad 260 zł emerytury co miesiąc.

Jeśli nasz przykładowy klient zdecydowałby się na IKZE i dokonywał przez 35 lat maksymalnych wpłat i dokonywałby odpisów podatkowych to przy założeniu 32% podatku dochodowego obniżyłby podatki o ponad 57 000 zł. Przy założeniu 3% zysku klient po 35 latach ma do wypłacenia ponad 300 000 zł, które zostaną obciążone 10% podatkiem dochodowym czyli i tak finalnie klient zaoszczędzi ponad 27 000 zł.

Są to wyliczenia oparte o modelowe założenia produktów, przystępując jednak do konkretnych rozmów warto zwrócić uwagę na określone cechy poszczególnych IKE i IKZE oferowanych przez określone instytucje funkcjonujące na rynku finansowym. Szczególną uwagę w przypadku wskazanych produktów należy zwrócić przede wszystkim na opłaty pobierane przez firmy oraz notowania funduszy, w które inwestowane są środki.

IKE i IKZE to interesujące formy inwestycji emerytalnej, które mogą stanowić cenne uzupełnienie naszego portfela inwestycji emerytalnych, a do tego stanowią rozwiązania, które pozwalają dywersyfikować źródła przyszłych świadczeń po zakończeniu aktywności zawodowej.

Zapraszam do kontaktu i indywidualnej oceny możliwości inwestycyjnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *