Sukcesja majątkowa

Sukcesja majątkowa to świadome przekazanie majątku osobie bądź osobom, którym rzeczywiście chcemy go przekazać. Planowanie sukcesyjne to proces, który wymaga holistycznego spojrzenia na wiele aspektów prawnych oraz finansowych.Obejmuje on analizę posiadanego majątku, kapitału, określenie poziomu zobowiązań finansowych oraz wskazanie aktualnej sytuacji prawnej zainteresowanej osoby.

Każdy z nas posiadana testament tylko nie każdy sporządził go świadomie, a część osób w tym wypadku korzysta z rozwiązań, które przygotował „za niego” ustawodawca.  Postępowania spadkowe w Polsce trwają latami,  a w tym czasie może pojawić się wiele problemów dla najbliższych osób zmarłego, które wpływają na majątek pozostały w masie spadkowej.