Rozwiazania dla przedsiębiorców

W swojej ofercie posiadam szeroki zakres produktów adresowanych do biznesu, które chronią zarząd firmy, pracowników; jak również produkty, które zabezpieczają majątek przedsiębiorstwa czy też roszczenia wynikające z odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biznesu.

Nowoczesne ubezpieczenia grupowe dla pracowników adresowane zarówno do małych, średnich jak i duży firm (możliwość zaoferowania już nawet w przypadku jednoosobowej działalności grupowej!) przygotowuję w oparciu o Państwa sugestie uwzględniając indywidualne preferencje odbiorców oraz specyfikę określonej branży. Dodatkowo w ramach rozwiązań dla pracowników istnieje możliwość rozszerzenia rozwiązania o abonamenty medyczne w jednej z największych sieci prywatnych placówek medycznych. Wskazane produkty można potraktować jako pozapłacowe elementy motywacyjne dla pracowników. W ramach kompleksowej obsługi wskazuję również sposoby korzystnego rozliczenia ubezpieczeń grupowych.

Ubezpieczenie majątku firmy obejmuje kompleksowy zakres ryzyk związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, a także kradzieżą, kradzieżą z włamaniem czy też rozbojem, a do tego ubezpieczenie sprzętu elektronicznego firmy ubezpieczone w wariancie all-risk. Kluczowym elementem polis jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które stanowi gwarancje zaspokojenia określonych roszczeń finansowych w przypadku szkód wyrządzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Współpracując z przedsiębiorcami oferuję także wybór produktów inwestycyjnych adresowanych do biznesu, a także rozwiązania emerytalne. Ofertę uzupełniają również rozwiązania sukcesyjne.