Komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne to najbardziej rozpoznawalny rodzaj produktów ubezpieczeniowych. Możemy podzielić je na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

 

Zgodnie z regulacją prawodawczą w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów. Nasze samochody możemy jednak objąć jeszcze dodatkową ochroną, która obejmuje autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW), ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie opon czy też szeroki pakiet assistance.

Więcej o ubezpieczeniach komunikacyjnych przeczytasz na blogu.