Oferta

Ubezpieczenie na życie oraz zabezpieczenie sukcesji:

Jak powiedział Jack Nicholson „niechętnie godzimy się ze świadomością, że prędzej czy później i tak wszyscy umrzemy”. Ryszard Zawadzki , jeden z najlepszych w mojej profesji zawsze powtarza, że „umieralność wśród Polaków wynosi 100%”, a zatem każdy z nas zejdzie z tego świata. Ważne jest jednak czy to co po nas zostanie wystarczy na godne życie dla naszych bliskich?  Nie pozwólmy, aby pozostały po nas problemy finansowe albo spadkowe.

Ubezpieczenie w razie poważnych zachorowań lub niezdolności do pracy

Statystyki mówią, że nielicznym udaje się przeżyć całe życie bez poważnych problemów zdrowotnych, ale ta sama statystyka mówi, że tych z problemami jest zdecydowanie więcej. Poważna choroba to utrata zarobków, a do tego ogromne wydatki. Na pewno renta w wysokości 800 zł nie jest odpowiedzią na powyższe problemy. Odpowiednia polisa sprawi, że w razie problemów zdrowotnych nie staniesz się obciążeniem dla swoich bliskich.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Mówi się, że wypadku chodzą po ludziach. Złamanie czy też skręcenie często wyłącza nas na kilka tygodni z życia zawodowego, a dodatkowo bez odpowiedniej rehabilitacji musimy poświęcić sporo czasu na pełny powrót do sprawności sprzed wypadku. Ważne, aby świadczenie w razie wypadku nie stanowiło „nagrody pocieszenia za złamanie” tylko realne wsparcie pokrywające równowartość naszych dochodów za okres rekonwalescencji.

Rozwiązania dla przedsiębiorców

Nasze firmy (sam również jestem przedsiębiorcą) to dla nas źródło dochodów i filar dla utrzymania wielu rodzin. Ważne, aby ten fundament był stabilny i nie groziły mu żadne problemy finansowe. W swojej ofercie posiadam kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorców związane zarówno z programami zdrowotnymi dla pracowników, ubezpieczeniami majątku firmy jak i zabezpieczeniem roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Ofertę uzupełniają produkty dedykowane kluczowym pracownikom lub członkom zarządu firmy, a także kwestie sukcesji w firmach.

Inwestycje

“Ilu znasz milionerów, którzy stali się bogaci poprzez inwestowanie na kontach oszczędnościowych? Nie mam nic więcej do dodania.” – Robert G. Allen

Jeśli poważnie myśli o inwestycjach już dziś powinieneś zainteresować się ofertą funduszy inwestycyjnych oraz produktów opartych o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.  Pracując w oparciu z kalkulatorem finansowym wspólnie opracujemy pełny plan inwestycyjny, który pozwoli sfinansować twoje plany (dotyczące edukacji dziecka, zmiany nieruchomości albo emerytury).

Już dziś zacznijmy rozmowy o emeryturze, aby kiedyś nie mieć problemu braku środków na życie na odpowiednim poziomie. Inwestycja emerytalna musi być zbudowana w oparciu o mądre rozwiązania z gwarancją uzyskania założonego kapitału!