Dla przedsiębiorców

Firma to główne źródło utrzymania, nie tylko dla przedsiębiorcy, ale w wielu przypadkach również dla jego bliskich. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu w Polsce wymaga dużej świadomości prawnej, a stabilizująca się sytuacja prawna i gospodarcza powoduje, że coraz więcej osób myśli o przyszłości swojego biznesu. Sukcesja dla przedsiębiorców to skomplikowany proces obejmujący kwestie całościowego spojrzenia na problematykę przekazania majątku w postaci firmy dla kolejnych pokoleń, a także stworzenie odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących płynność funkcjonowania biznesu w razie śmierci właściciela. W tym obszarze wymagana jest szerokie spectrum środków obejmujących rozwiązania prawne, finansowe, ubezpieczeniowe, ale także związane z modyfikacją modelu zarządczego firmą oraz wykształtowania w wielu przypadkach nowej struktury organizacyjnej.

W tym aspekcie korzystając z doświadczenia wiodących prawników, a także księgowych, doradców podatkowych czy specjalistów do spraw modeli biznesowych oraz HR jestem w stanie zaoferować Państwu kompleksowe spojrzenie na problem przyszłości Państwa biznesu!