W życiu prywatnym

Każdy z nas ma uregulowaną sytuacje sukcesyjną na wypadek śmierci – dla części osób wynika ona ze świadomego wyboru w postaci testament, a dla pozostałych wynika ona z regulacji ustawodawcy określonej w kodeksie cywilnym.

W naszym życiu może wydarzyć się wiele zdarzeń, które mogą mocno skomplikować naszą sytuacje spadkową – ślub, rozwód, narodziny dziecka, a także rozdzielność majątkowa to momenty, które mają określony wpływ na przyszłość naszego majątku.

Kluczowe powinno być dla nas zaplanowanie dziedziczenia w taki sposób, aby po naszej śmierci bliskim nie zostały problemy i skomplikowana sytuacja, która może doprowadzić wręcz do całkowitej utraty majątku wypracowanego przez całe nasze życie.

Współpracując z wiodącymi prawnikami jestem w stanie pomóc Państwu również z odpowiednim przygotowaniu planu sukcesyjnego, który będzie oparty o kompletne dwutorowe rozwiązanie uwzględniające zarówno aspekty finansowe jak i prawne.

Warto zwrócić uwagę jak wygląda regulacja dziedziczenia w sytuacji, kiedy żyjemy w związku partnerskim lub w małżeństwie.