Życie i zdrowie

Zaledwie 30% Polaków posiada typowe indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie. Nie chodzi o to, aby mieć jakieś ubezpieczenie chodzi o to, aby mieć pewność, że polisa zadziała w każdej sytuacji!

 

Wiele ludzi posiada ubezpieczenie na życie, które wykupiło niejako „przy okazji” czyli jako formę zabezpieczenia kredytu w ramach bancassurance albo jako polisę ubezpieczenia grupowego w pracy. Ubezpieczenia na życie to produkt, który ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe Twoim bliskim w razie, gdyby Ciebie zabrakło. W swojej ofercie posiadam zarówno ubezpieczenia terminowe jak i bezterminowe.

Ubezpieczenia zdrowotne to polisy, które gwarantują wypłatę określonej kwoty w razie realizacji określonego ryzyka wypadkowego lub medycznego. Podstawowym celem tego typu rozwiązań jest zabezpieczenie naszych dochodów zarówno w przypadku czasowej jak i stałej niemożności generowania zarobku w razie choroby lub wypadku.

Podstawowy zakres ochrony może być rozszerzony o ochronę dodatkową:

  • zabezpieczenie w razie stałej niezdolności do pracy,
  • ubezpieczenie kalectwa / trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • zabezpieczenie kosztów leczenia,
  • wypłata w razie diagnozy poważnego zachorowania,
  • świadczenia związane z leczeniem zachowawczym, operacyjnym i diagnostyką w warunkach szpitalnych,
  • świadczenie związane z pobytem w szpitalu,
  • ubezpieczenie typu „abonament medyczny,

Zaoferowanie tego typu rozwiązania wymaga wnikliwej analizy sytuacji finansowej klienta i uwzględnienia kilku czynników. W swojej ofercie posiadam również specjalne rozwiązania dla klientów, którym zależy na zabezpieczeniu wysokich dochodów (oferta premium).