Zimowe, zagraniczne szaleństwo z odpowiednią ochroną

Jak donoszą portale internetowe w pierwszy weekend grudnia rozpoczął się sezon narciarski, a w wielu miejscach pojawili się pierwsi narciarze. Dla amatorów białego szaleństwa zaczyna się czas zagranicznych wyjazdów na narty, a w tym czasie nie zapominajmy o posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia.

Wybierając się na narty do europejskich kurortów warto rozważyć dwie kluczowe kwestie, po pierwsze Europejską Kartę Ubezpieczeń Zdrowotnych (dalej EKUZ) oraz odpowiednią polisę turystyczną. EKUZ to specjalna karta, która daje nam możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w państwach członkowskich UE/EFTA.  Daje ona prawo korzystania z publicznej opieki lekarskiej w niezbędnych przypadkach. Posiadając taką kartę będziemy zagranicą traktowani na takich samych zasadach jak mieszkańcy kraju, w którym przebywamy. W praktyce oznacza to, że jeśli jakieś świadczenie jest dla obywateli konkretnego państwa płatne,  NFZ nie zwróci Ci jego kosztów, nawet jeśli w Polsce odbywa się ono właśnie w ramach NFZ. Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych funkcjonuje w 31 państwach Europy. Pamiętać również należy, że EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do kraju (chyba, że koszty przewodu do Polski i koszt leczenie jest niższy niż kwota za pobyt w zagranicznej placówce). Karta jest darmowa, wydawana na rok przez każdy Oddział NFZ.

Wiedząc, że EKUZ nie zapewnia nam pełnej opieki medycznej zagranicą należy zatem zaopatrzyć się w niezbędne w tym przypadku ubezpieczenie podróżne z odpowiednią sumą ubezpieczenia na pokrycie kosztów leczenia. Skoro o sumie ubezpieczenia mowa to należy zatrzymać się nad tym aspektem bowiem jest to kluczowy element w naszej polisie. Wielu klientów z drobnym niedowierzaniem patrzy na mnie kiedy proponuje im 200 000 zł na koszty leczenia zagranicą, a wystarczy chociażby przytoczyć podawany przez Mondial Assistance przykład złamanej nogi w Norwegii, który „kosztował” 118 180 zł, aby zapytać czy, aby na pewno warto oszczędzać na tym elemencie?

W przypadku polisy turystycznej warto zwrócić również szczególną uwagę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, bowiem w trakcie wyjazdu możemy wyrządzić komuś szkodę, która przesłoni piękno naszego wypoczynku.

Skoro wyjazd na narty to nie możemy zapominać o sprawdzeniu czy ogólne warunki proponowanego nam ubezpieczenia obejmują szkody, które mają miejsce w związku z rekreacyjnym uprawianie narciarstwa lub snowboard. Warto zwrócić również uwagę na wykluczenia i podejście Towarzystwa do kwestii ryzykownych sportów (szczególnie aspekt definicyjny). Wypadek na stoku narciarski to ogromny koszt: transport medyczny, niezbędna pomoc, a do tego częsta konieczna zaangażowania specjalistycznego sprzętu ratunkowego w tym helikopterów ratunkowych – wszystko to wpływa na finalny rachunek.

Jeśli leczymy się na jakieś schorzenie warto zweryfikować czy nie jest ono zaliczane do „przewlekłych schorzeń”, bowiem wtedy konieczna jest odpowiednia modyfikacja polisy, tak aby obejmowała ona również ten aspekt.

Planując urlop zaplanujmy również odpowiedni poziom ochrony zdrowotnej oparty o EKUZ i stosowną polisę turystyczną.

Warto również przeczytać wpis na poruszany problem przygotowany przez Mondial Assistance.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *