PPK czyli pracodawco porozmawiajmy koniecznie!

Styczeń powoli dobiega końca czyli tzw. otwarcie roku praktycznie już za nami. W wielu firmach jak bumerang wraca temat wdrożenia PPK. Wydawać by się mogło, ze czasu jest jeszcze sporo, ale dla firm powyżej 250 osób zegar tyka nieubłaganie i nie warto zostawiać sprawę na ostatnie dni przed wejściem obowiązku ustawowego.  

PPK czyli pracownicze plany kapitałowe to program oszczędnościowy stanowiący element trzeciego filaru systemu emerytalnego. Problematyka zbliżającej się reformy emerytalnej uregulowana została w ustawie z dnia 4 października 2018 r. Dla firm zatrudniających powyżej 250 osób (według stanu na 31.12.2018 r.) wdrożenie PPK musi zamknąć się do grudnia tego roku. Zgodnie z harmonogramem wdrożenia podmioty o takiej wielkości zatrudnienia do 25 października br. muszą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją, do 12 listopada podpisać umowę o prowadzenie PPK z pracownikami, a do 15 grudnia odprowadzić pierwsze składki do wybranej instytucji. Czasu jest naprawdę nie wiele, a wciąż wiele osób zadaje sobie pytanie o co chodzi z tym PPK?

Przede wszystkim należy wskazać, iż PPK jest obligatoryjnym dla pracodawców systemem długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Firma zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracowników w wieku do 55 roku życia (w przypadku osób w wieku 55-70 umowa zawierana jest na wniosek pracownika). Środki gromadzone w ramach PPK pochodzić będą z trzech źródeł czyli od pracodawcy, pracownika i państwa. Jeśli idzie o pracodawcę to po stronie firmy będzie konieczność odprowadzenia składki obowiązkowej w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Pracownik zobowiązany będzie odkładać 2% swoich dochodów (w przypadku osób o niższych dochodach możliwe są mniejsze wartości), natomiast państwo oferuje tzw. składkę powitalną w wysokości 250 zł i coroczne dopłaty w wysokości 240 zł. Zgromadzone środki zarządzane będą przez wybraną instytucje finansową, a ich wypłata możliwa będzie po osiągnięciu 60. roku życia (25% jednorazowa, zaś 75% w formie 120 miesięcznych rat). Warto wspomnieć, że ustawa przewiduje wcześniejsze wypłaty w możliwości diagnozy poważnego zachorowania uczestnika lub bliskich (25% zgromadzonych środków) oraz na sfinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania (100% z obowiązkiem zwrotu).

Największym wyzwaniem dla działów HR będą niewątpliwie rozmowy z pracownikami. Reforma PPK przewiduje bowiem tzw. automatyzm zapisu co oznacza, że pracownicy niejako z automatu zostaną wpisani do PPK, a dopiero ich deklaracja informująca o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK spowoduje, iż nie będą oni objęci pracowniczymi planami kapitałowymi. Pamiętajmy jednak o treści art. 108 ustawy, który przewiduje wysokie kary grzywny dla osób, które będą nakłaniały osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Pracownicze plany kapitałowe to wyzwanie w polityce płacowej, kadrowej. W firmach zatrudniających powyżej 250 osób będzie to niewątpliwie jeden z kluczowych tematów rozmów w najbliższych miesiącach na linii pracodawca – pracownicy. Temat ten jest trudny, niechciany, ale obowiązkowy i nie ma od niego ucieczki. PPK stanowi również wyzwanie administracyjne, które nie zamyka się jedynie na wdrożeniu programu, ale dotyczy również bieżącej obsługi i prowadzenia PPK w naszej firmie. Oczywiście nie sposób ominąć aspektu wyzwania finansowego, które z uwagi na partycypacje pracodawcy jest oczywiste.

Jeśli idzie o sztywne ramy ofertowe podnieść trzeba, iż w dużym stopniu wyznacza je treść regulacji ustawowej. Ustawodawca szczegółowo bowiem określił zarówno kierunki inwestycyjne, możliwe opłaty za zarządzanie jak również wskazał kluczowe aspekty odnoszące się do akwizycji na rzecz instytucji finansowych. W ostatnich tygodniach uczestniczyłem już w kilkunastu spotkaniach dotyczących PPK jak również miałem przyjemność wystąpić na grudniowym spotkaniu Klubu HR dla specjalistów działów kadrowych firm działających w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej „Invest-park”. Doświadczenia te wskazały mi kierunki, których poszukują potencjalni partnerzy biznesowi i pozwoliły zdiagnozować kluczowe potrzeby podmiotów rynku pracy. Komponując naszą ofertę zwróciliśmy uwagę na wspomniane uwagi, które pozwoliły zbudować strategię zapewniającą klientom zakładającym z nami PPK najważniejsze dla nich elementy.

Biorąc pod uwagę potrzeby uzyskania przez firmy szerokiej informacji dotyczącej najważniejsze wyzwana tego roku zachęcam Państwa do podjęcia rozmów i aranżacji spotkań informacyjnych. Podmioty, które zdecydują się na współpracę z nami mogą liczyć na sprawne narzędzia informatyczne stanowiące wsparcie w procesach kadrowo płacowych, portal dla uczestników będący źródłem najważniejszych informacji o swoim PPK, a także opiekę dedykowanego opiekuna, który odpowie na każde pytanie związane z założeniem i obsługą PPK. Mając również świadomość licznych pytań ze strony pracowników wiemy, że sprawne wdrożenie reformy nie może obyć się bez spotkań z pracownikami, które będą stanowić element szerszej akcji informacyjnej i komunikacyjnej, popartej materiałami edukacyjnymi.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu i rozmów.

 

Źródło zdjęcia: mirror.co.uk

One comment on “PPK czyli pracodawco porozmawiajmy koniecznie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *