Kupiłem samochód, co z ubezpieczeniem OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych rodzi określone konsekwencje w sytuacji sprzedaży lub kupna samochodu. Co mamy zrobić jeśli kupiliśmy samochód, który objęty jest aktualnym ubezpieczeniem?

Kupując samochód kupujemy również polisę OC – tak to wygląda najprościej rzecz ujmując a stanowi o tym art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dodatkowo art. 32 ust. 1 tej ustawy zobowiązuje sprzedającego samochód do przekazania nabywcy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC w terminie 14 dni od dokonania transakcji. Równocześnie sprzedający powinien zawiadomić Towarzystwo Ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu, gdyż w przypadku braku spełnienia tego obowiązku może dojść do przedłużenia na kolejny rok polisy odnoszącej się do samochodu, którego już nie mamy.

Pamiętajmy bowiem, że odpowiedzialność za zapłatę składki należnej jest wyjątkiem od zasady, że po zbyciu pojazdu wszystkie prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia dotyczą tylko nabywcy. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że po dniu zbycia pojazdu skutki wyrządzonej szkody nie mogą obciążać zbywcy pojazdu (nawet jeśli zbywca nie zdążył jeszcze powiadomić zakładu ubezpieczeń o zbyciu).

Kupiliśmy samochód załatwiliśmy wszystkie kwestie związane z rejestracją pojazdu i czas na kwestie ubezpieczenia. Analiza regulacji art. 31 ust. 1 ustawy prowadzi do prostych wniosków kupujący może korzystać z polisy do końca okresu chyba, że wypowiedzi ją na piśmie. Pamiętajmy jednak, że brak wypowiedzenia umowy może wiązać się z rekalkulacją składki co może wiązać się z koniecznością dopłaty za pozostały okres ubezpieczenia (np. jeśli mamy mniejszą ilość zniżek niż sprzedający).

Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie jesteśmy skazani na dotychczasowe ubezpieczenie naszego nowego samochodu bowiem mamy możliwość wypowiedzieć je na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy … Kluczowe jest jednak zawarcie nowej polisy tak, aby pomiędzy jedną a drugą polisą nie było ani jednego dnia przerwy.  Brak polisy OC wiążę się bowiem z wysoką karą, która kształtuje się w następujący sposób:

Pamiętać należy, iż istotne zmiany, które miały miejsce na początku 2012 roku spowodowały, że automatyczne odnowienie umowy ubezpieczenia na podstawie art. 28 ustawy w sytuacji określonej w art. 31 ust. 1 i 4 jest wyłączone! Dlatego też w przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu i niezłożenia przez aktualnego posiadacza oświadczenia o wypowiedzeniu umowy będzie ona wprawdzie obowiązywała, ale jedynie do upływu czasu, na jaki została zawarta, bez możliwości zastosowania klauzuli prolongacyjnej na kolejny okres 12 miesięcy.

Kupując samochód mamy zatem możliwość zawarcia nowego ubezpieczenia lub kontynuowania ubezpieczenia zbywcy pojazdu, ale w tym przypadku musimy liczyć się z rekalkulacją.

Jeśli kupiłeś lub sprzedałeś samochód i nie wiesz jak załatwić formalności ubezpieczeniowe zapraszam do kontaktu!

*Nieco inaczej wygląda również kwestia w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, które zakwalifikujemy do tzw. dodatkowych, nieobowiązkowych ryzyk (np. ubezpieczenie Autocasco) – problem ten zostanie rozwinięty w kolejnych wpisach do których lektury już zapraszam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *