Konferencja „Prawo ubezpieczeń gospodarczych w XXI wieku”

W trakcie ogólnopolskiej konferencji „Prawo ubezpieczeń gospodarczych w XXI wieku” zorganizowanej w dniu 17.03.2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu miałem przyjemność wygłosić referat pt.: „Karnoprawna ochrona rynku ubezpieczeniowego”. Dodatkowo przygotowany przeze mnie abstrakt został nagrodzony przez Wydawnictwo C.H. Beck nagrodą rzeczową w postaci monografii M. Bednarek „Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP)”.

Cała konferencja stała na bardzo wysokim poziomie, a poruszana problematyka pokazała, że prawo ubezpieczeń gospodarczych wymaga pogłębionej refleksji naukowej. Szeroko dyskutowanym problemem była kwestia ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych, a także wyzwanie odnoszące się do ubezpieczeń dronów.

W tym miejscu pragnę wyrazić serdeczne podziękowania dla Koła Naukowe Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za organizacje konferencji oraz ciepłe przyjęcie. Mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie będziemy mieć możliwość wymiany poglądów na temat prawnej regulacji ubezpieczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *