Jak szybko i sprawnie załatwić temat PPK?

PPK

Jeśli zatrudniasz co najmniej jedną osobę to od stycznia 2021 czeka Cię nowe wyzwanie polegające na wdrożeniu PPK! W 2021 roku jesteśmy bowiem na ostatniej prostej wdrożenia reformy PPK. Dla wielu przedsiębiorców to ogromne wyzwanie, które spada na nich w tych trudnych dla biznesu czasu.

Czym są pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to rozwiązanie emerytalne funkcjonujące w ramach trzeciego filaru. Celem PPK jest gromadzenie środków na przyszłą emeryturę (z możliwościami wcześniejszej wypłaty). Wpłaty do PPK, a co za tym idzie środki w nim zebrane są niezależne od składek ZUS i rachunków emerytalnych w ZUS. Obowiązek tworzenia planów dotyczy każdego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Pamiętaj jednak, że ustawa szeroko definiuje pracownika i nie ogranicza się tylko do umowy o pracę! PPK dotyczy wszystkich zatrudnionych w wieku od 18 do 70 roku życia. Pracownicy między 18, a 55 rokiem życia zapisywani są z automatu, natomiast Ci po 55.rokiem życia mogą przystąpić na swój indywidualny wniosek. Pracownik będąc jego uczestnikiem dokonuje wpłaty podstawowej, która wynosi 2% jego wynagrodzenia brutto. Ty jako pracodawca wpłacasz na rachunek każdego pracownika, który jest w PPK wpłatę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto.

Jak załatwić temat PPK w naszej firmie?

Po pierwsze musisz wybrać instytucje finansową, która zajmie się PPK w Twojej firmie. Lista instytucji dostępna jest na stronie www.mojeppk.pl  i są to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarówno prowadzone przez firmy z sektora ubezpieczeniowego jak i bankowego. Przedstawiciel instytucji pomoże Ci ustalić dalsze kroki oraz odpowie na Twoje pytania, a także wskaże Ci jakie są Twoje obowiązki i co może zrobić za Ciebie. Mając już swojego partnera ustal z nim harmonogram wdrożenia PPK w Twojej firmie, czyli jak i kiedy przekazać pracownikom niezbędne informacje dotyczące reformy. Przy wsparciu instytucji finansowej przejdziesz cały proces, którego efektem będzie stworzenie listy osób, które pozostały w PPK po zapisie automatycznym oraz tych, które zapisały się na swój wniosek. Jeśli samodzielnie prowadzisz księgowość to instytucja finansowa pomoże Ci z kwestiami księgowymi i kadrowymi. Jeśli korzystasz z biura rachunkowego to przedstawiciel instytucji załatwi wszystko z Twoim biurem. Dodatkowo przedstawiciel instytucji finansowej pomoże Ci udokumentować cały proces na potrzeby ewentualnej kontroli.

Do kiedy masz czas?

Pracownicze plany kapitałowe dla firm zatrudniających poniżej 20 osób obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Jest to data początkowa. Dla Ciebie najważniejsze są daty graniczne. Załatwiając temat PPK masz do podpisania dwie umowy. Pierwszą z nich, czyli umowa o zarządzanie (wybór instytucji finansowej) musisz załatwić maksymalnie do 23 kwietnia 2021 roku. Drugą, czyli umowa o prowadzenie (zgłoszenie do PPK osób, które po zapisie automatycznym zdecydowały się pozostać oraz tych, którzy zapisali się na swój wniosek) musisz podpisać maksymalnie do 10 maja 2021 roku. Wpłaty do PPK dokonujesz natomiast z pierwszej przelewanej wypłaty po dacie podpisania umowy o prowadzenie PPK. Od strony finansowej znaczenie dla Ciebie ma data podpisania umowy o prowadzenie. Im później ją bowiem  podpiszesz (nie później niż 10 maja) tym później zaczniesz dokonywać przelewy na PPK.

Pierwszą umowę związaną z wyborem instytucji warto jednak załatwić jak najszybciej! Daje Ci to bowiem czas na spokojne działanie i wdrożenie PPK. Mając czas spokojnie zbierzesz dyspozycje od pracowników i przygotujesz się na 10 maja.

Mikroprzedsiębiorca, a obowiązek tworzenia PPK

Warto wspomnieć, iż ustawa pozwala nie tworzyć PPK w sytuacji, gdy spełniasz przesłanki określone w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Aby tak się stało musisz być mikroprzedsiębiorcą oraz w twojej firmie wszystkie osoby zatrudnione złożą deklaracje rezygnacji z PPK. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Warto jednak zweryfikować czy Twój przypadek spełnia powyższe przesłanki!

Uważaj na konsekwencje wynikające z ustawy

Ustawa w kilku miejscach przewiduje kary dla pracodawcy. Kary mogą być związane z niedopełnienie obowiązków, ich nieterminowym realizowanie oraz z namawianiem pracowników do rezygnacji z PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe kontrolować będzie Państwowa Inspekcja Pracy, więc wiemy, że tematu nie możemy ominąć. PiP nie kontroluje tego jaką instytucje wybrałeś, jakie metody wdrożenia wybrałeś. Przedmiotem kontroli jest rzetelność Twoich działań oraz to czy nie było działań polegających na namawianiu do rezygnacji z PPK. Dlatego warto współpracować z profesjonalistami, którzy przeprowadzą cały proces za Ciebie i uchronią Cię od ewentualnych konsekwencji.

Skorzystaj ze wsparcia profesjonalisty!

Mając za sobą wdrożenia w firmach zatrudniających łącznie ponad czternaście tysięcy pracowników mam świadomość jak wielkim wyzwaniem  jest wdrożenie PPK. W uparciu o moje dotychczasowe doświadczenie stworzyłem kompleksowy system wdrożenia PPK dla firm, których obowiązek ten dotyczy od stycznia 2021. Zapraszam do kontaktu tych z Państwa, którzy poszukują profesjonalnego i kompleksowego wsparcia we wdrożeniu PPK. Z mojej strony cały proces jest dla Państwa darmowy i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Więcej o temacie Pracowniczych Planów Kapitałowych w archiwalnych wpisach.

One comment on “Jak szybko i sprawnie załatwić temat PPK?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *