Polisa, którą musi mieć każdy salon kosmetyczny i fryzjerski!

Prowadzisz salon kosmetyczny albo salon fryzjerski? Koniecznie zapoznaj się z artykułem, który odpowie na pytanie jak należy ubezpieczyć swoją firmę, aby spokojnie prowadzić biznes!

W zeszłym roku w doniesieniach prasowych dość głośno było o pewnym przełomowym wyroku gdańskiego sądu, a dotyczącego sprawy fryzjerki i jej pokrzywdzonej klientki. Niestety jest coraz więcej takich przypadków dotyczących salonów kosmetycznych czy fryzjerskich.

„Fryzjerka ma zapłacić 10 tys. zł za spalenie włosów”

Każdy ma prawo do błędu…

Fryzjer, kosmetyczka też człowiek, a mówią, że mylić się jest rzeczą ludzką. Oczywiście nie każdy popełnia błędy, a wielu fachowcom udaje się szczęśliwie funkcjonować bez szkód przez długie lata prowadzenia biznesu, ale racjonalny przedsiębiorca musi brać pod uwagę co, by było gdyby i przewidywać określone ryzyka. Salon kosmetyczny i salon fryzjerski jak każdy usługodawca ponosi odpowiedzialność w  stosunku do klienta. Inaczej sprawa odpowiedzialności wygląda jeśli jesteś właścicielem/właścicielką salonu kosmetycznego, a inaczej jeśli jesteś osobą tylko zatrudniona. W artykule chciałbym przyjrzeć się pierwszej grupie, bowiem jeśli prowadzisz biznes związany z usługami fryzjersko-kosmetycznymi koniecznie musisz zwrócić uwagę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Czym jest odpowiedzialność cywilna?

Odpowiedzialność cywilna to odpowiedzialność ponoszona w związku z wyrządzeniem szkody; zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego możemy podzielić ją na odpowiedzialność deliktową i kontraktową.  Deliktowa czyli wynikająca z czynu niedozwolonego i kontraktowa czyli odpowiedzialność wynikająca z umowy (zwróć uwagę odpowiednio na art. 415 i nast. K.C. oraz art. 471 i nast. K.C.) Odpowiedzialność kontraktowa związana jest z niewykonaniem lub nienależytym wykonania zobowiązania, którego rezultatem jest powstanie szkody. Odpowiedzialność deliktowa wynika natomiast z art. 415 kodeksu cywilnego, które stanowi „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Przesłankami odpowiedzialności deliktowej są zatem powstanie szkody, popełnienie przez sprawcę czynu niedozwolonego, związek przyczynowy między szkodą, a czynem zabronionym i wina sprawcy.

Zaczynając od najbardziej problematycznego sformułowania „czyn bezprawny” wskazać należy, iż jest to działanie niezgodne z regułami wynikającymi z prawa,  zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, a także zasadami wykonywania zawodu.  Nie musi to być zatem przestępstwo czy wykroczenie, chociaż może!

Drugim elementem jest wykazanie związku przyczynowo skutkowego czyli szkoda musi wiązać się w tym przypadku z wykonywanym zabiegiem.  Bardzo ważne jest ustalenie adekwatności związku pomiędzy czynem, a szkodą czyli odpowiedzieć na pytanie czy zaistniała szkoda jest normalnym następstwem czynu? Oznacza to w praktyce, iż działania, które w sposób nietypowy, niemożliwy do przewidzenia wystąpiły w następstwie wykonania zabiegu, nie rodzą odpowiedzialności deliktowej osoby wykonującej zabieg.

Nasz błąd może sporo kosztować!

Jeśli wydarzy się taka sytuacja o jakiej mowa powyżej klientka może domagać się odszkodowania, które ma na celu przywrócenie majątku danej osoby do stanu poprzedniego. Co to oznacza w praktyce? Może chodzić o pokrycie kosztów zabiegu, który przywraca stan poprzedni lub pokrycie kosztów leczenia, albo nawet dostosowania dalszego życia poszkodowanego w razie nie możliwości naprawienia szkody! Spectrum możliwych zdarzeń jest bardzo szerokie – w ramach zabiegu możemy wyrządzić krzywdę klientce, a także możemy uszkodzić jej majątek np. oblewając farbą do włosów jej torebkę czy odzież. Możliwych scenariuszy jest wiele… Z własnej praktyki mogę przytoczyć sytuacje, gdy klientka z uwagi na niesprawność urządzenie do dezynfekcji została zakażona gronkowcem.

Mam nadzieję, że powyżej udało mi się w kilku słowach ukazać dlaczego ubezpieczenie OC w przypadku branży kosmetycznej i fryzjerskiej jest absolutnym „must have”. Mechanizm działania ubezpieczenia OC polega na tym, że w sytuacji gdyby roszczenie klienta okazało się zasadne, ciężar ekonomiczny w postaci wypłaty odszkodowania czy też zadośćuczynienia poniesie Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Na co zwrócić uwagę w przypadku wyboru ubezpieczenia?

  1. Odpowiednie wskazanie PKD – rozmawiając z agentem opowiedz dokładnie czym zajmuje się twoja firma, jakie wykonujecie zabiegi, czy sprzedajecie jakieś towary itp. Salon kosmetyczny salonowi nie równy…
  2. Odpowiednio określcie sumę gwarancyjną czyli górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Na tym elemencie nie warto oszczędzać, nie oceniaj szkody przez pryzmat zniszczonego swetra klientki, spójrz lepiej na najbardziej skrajne i „drogie” szkody.
  3. Klauzula odnosząca się do przenoszenia chorób zakaźnych oraz spowodowanych przez HIV – zabiegi kosmetyczne rodzą pewne ryzyka związane z chorobami zakaźnymi, warto zabezpieczyć się na takową ewentualność, a przywołany przykład gronkowca potwierdza to w 100%.
  4. Zatrudniasz ludzi, masz praktykantów – koniecznie obejmij ich ochroną albo w ramach klauzuli OC pracodawcy albo ubezpieczenia grupowego, jeśli coś wydarzy im się w ramach obowiązków zawodowych może to wiązać się dla ciebie z określonymi konsekwencjami finansowymi.
  5. Wykluczenia i udział własny – kluczowe parametry w twojej polisie, zapytaj o nie dokładnie i jeśli czegoś nie rozumiesz poproś o rozwinięcie. Koniecznie zdejmij w polisie udziały własne jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe daje taką możliwość – warto zainwestować kilka złotych w tą możliwość!

Pytania i wątpliwości klientów?* Czyli kilka słów z praktyki:

– Czy jeśli klient złamie nogę w moim lokalu to czy taka polisa pokryje jego ewentualne odszkodowanie? Jeśli zostanie udowodniona twoja wina to oczywiście, że tak. Gdyby zatem klient pośliznął się na mokrej podłodze, albo zranił się jakimś elementem wystającym ze ściany polisa pokryje wynikające z tego roszczenie.

– Czy jeśli jestem właścicielem salonu kosmetycznego, a osobiście nie wykonuje zabiegów to czy w razie zdarzenia, które będzie wiązać się z wypłatą odszkodowania będę mógł ubiegać się o to z polisy? Tak, polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczającego, ubezpieczonego oraz pracowników, w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych (zwróć dokładnie uwagę na definicje pracownika!). Nieco inaczej przedstawia się kwestia jeśli pracuje dla nas osoba, która sama prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie faktur – tutaj zapraszam do kontaktu indywidualnego.

– Czy polisa pokryje straty wynikające z wykonywania zabiegów laserowych? To bardzo newralgiczny elementem w wielu polisach i posiada go tylko wybrane produkty. Jeśli w swoim salonie wykonujesz zabiegi laserowe koniecznie zapytaj czy twoja polisa obejmuje taki element,

– Czy jeśli wynajmuję lokal i prowadząc salon kosmetyczny uszkodzę wynajęty budynek to czy polisa pokryje takie szkody?  – Bardzo dużą korzyścią posiadania ubezpieczenia OC jest fakt, że zakres ubezpieczenia często obejmuje również szkody powstałe w budynkach i lokalach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie odpowiedniej umowy,

Czy jeśli posiadam rzeczy ruchome, z których korzystam na podstawie umowy leasingu i uległyby one zniszczeniu to czy polisa pokryje taką szkodę? Tak, jeśli rozszerzysz zakres o klauzulę oc najemcy rzeczy ruchomych, jeśli dotyczy cię wyżej wskazana sytuacja koniecznie zapytaj o taki element w zakresie ochrony.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej związanej z usługami kosmetycznymi czy fryzjerstwem to absolutnie kluczowa kwestia. Na tym jednak nie koniec… Twoja polisa może być rozszerzona o dodatkowe elementy takie jak:

– ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych – zarówno lokalu, jak i maszyn, urządzeń, wyposażenia czy też środków obrotowych,

– kradzież zwykłej, kradzieży z włamaniem i rozboju,

– ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk – element konieczny w sytuacji posiadania sprzętów elektronicznych do prowadzenia działalności.

Powyższe elementy wymagają już jednak indywidualnej rozmowy i dokładnej, szczegółowej oceny sytuacji twojej firmy.

Już dziś zadbaj o posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej! Coś co powinien posiadać każdy salon kosmetyczny i fryzjerski! Jeśli masz dodatkowe pytania lub chciałbyś przeanalizować swoją polisę zapraszam do kontaktu. Warto również przeczytać:

Odpowiedzialność cywilna osób świadczących usługi kosmetyczne

Odpowiedzialność prawna fryzjera i kosmetyczki

*pytania umieszczone zostały z zachowaniem oryginalnej pisowni,

 

One comment on “Polisa, którą musi mieć każdy salon kosmetyczny i fryzjerski!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *